Żeby język nie był już obcy
- to jest naszym zadaniem!

Cennik

* Podane ceny są kwotami PLN brutto:
- za 1800 znaków str. źródłowa (tłumaczenie zwykłe),
- za 1125 znaków str. źródłowa (tłumaczenie przysięgłe).
* Możliwość zapłaty przelewem (->Zakładka Ragulamin: §4 Płatności)
 

Tłumaczenia pisemne

Językna j.polskina j.obcy
angielski 45,00 45,00
niemiecki
rosyjski
ukraiński 50,00    50,00
czeski
 słowacki
 węgierski
 francuski
 włoski
 hiszpański
 portugalski 70,00 70,00
 norweski
 szwedzki 65,00  65,00 
 niderlandzki 65,00  65,00
japoński* 100,00 100,00
 albański 95,00 95,00
arabski* 100,00 100,00
 białoruski 55,00 55,00
 bułgarski 65,00 65,00
chorwacki 65,00 65,00
duński 85,00 85,00
estoński 95,00 95,00
fiński 95,00 95,00
flamandzki 65,00 65,00
grecki 85,00 85,00
hebrajski 95,00 95,00
 hindi* 100,00 100,00
 koreański* 100,00 100,00
litewski 85,00 85,00
łacina 65,00 65,00
 łotewski 95,00 95,00
macedoński 65,00 65,00
 mandaryński* 100,00 100,00
rumuński 85,00 85,00
serbski 65,00 65,00
 słoweński 85,00 85,00
 tajski* 100,00 100,00
turecki 75,00 75,00
 wietnamski* 100,00 100,00

 

* Ceny języków pozaeuropejskich są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Jest to spowodowane innym przelicznikiem znaków na stronie rozliczeniowej (brak alfabetu łacińskiego) oraz stopniem trudności tłumaczonego dokumentu.

 

Z języka obcego na język obcy 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski 75,00
większość pozostałych języków 80,00

 

 

Tłumaczenia ustne

* Ceny brutto za 1 godzinę w PLN.

angielski, niemiecki, francuski, rosyjskiwiększość pozostałych języków
140,00 150,00

 
1. Tłumaczenie tekstu specjalistycznego, technicznego i o tematyce medycznej: cena może wzrosnąć od 10% do 50%.
2. Tłumaczenie w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron tłumaczenia/dzień): cena może wzrosnąć od 50% do 100%.
3. Za stronę tłumaczenia zwykłego uważa się 1800 znaków ze spacjami strony źródłowej. Rozpoczętą stronę liczy się jako 0,5 strony.
4. Za stronę tłumaczenia przysięgłego uważa się 1125 znaków ze spacjami strony źródłowej. Rozpoczętą stronę liczy się jako 1 stronę.
5. Znakiem jest każdy widoczny znak drukarski (litera, cyfra, znak interpunkcyjny, spacja).
6. Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: +20% ceny.
7. Terminy wykonania tłumaczeń zależą od objętości oraz tematyki tekstu i są ustalane z Klientem biura E-LINGUA.
8. Ceny za zlecenia nie objęte powyższym cennikiem ustalane są w sposób indywidualny.
9. Podane ceny są kwotami brutto.
10. Powyższy cennik ma charakter orientacyjny. Ostateczna kwota należności ustalana jest przez biuro E-LINGUA.                                 11. Istnieje możliwość współpracy z innymi biurami tłumaczeń, z którymi biuro E-LINGUA ustala odrębne stawki.
12. Klienci mają możliwość zapłaty przelewem na konto bankowe.
13. Dla stałych Klientów i przy dużych zleceniach stosujemy rabaty cenowe.
14. Dokonanie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Tłumaczenie przysięgłe ustawowo zawiera 1125 znaków na stronie wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dn. 29 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dn. 22 grudnia 2004r.)